Připojení modulu k počítači pomocí kabelu

Výrobcem dodaný kabel s převodníkem USB-CMOS připojíme do volného USB portu počítače. Poté v okně Správce zařízení nalezneme přiřazené číslo COM portu, např. COM7.

Konfigurace modulu pomocí programu PUTTY

Konfiguraci provádíme pomocí jakéhokoliv program pro komunikaci po sériové lince, doporučujeme program PUTTY, který je volně ke stažení na internetu.

 • Spustíme PUTTY
 • Na záložce Session nastavíme:
  • Connection type na Serial
  • Serial line na název a číslo našeho COM portu (např. COM7)
  • Speed na hodnotu 19200
 • Klikneme na tlačítko Open, otevře se černé terminálové okno. Po stisknutí klávesy enter se zobrazí příkaz mon#, zařízení je tedy připraveno na komunikaci.

Příkazy pro konfiguraci modulu

Pokud jsme všem měřidlům na sběrnici nastavili unikátní primární adresu (1-255), je možné nastavit vyčítání podle ní. Jinak použijeme sekundární adresování - osmimístná adresa, většinou shodná se sériovým číslem měřidla (nebo jeho posledních 8 číslic).

Možné je nastavit vyčítání až 20 měřidel, která číslujeme od 0 do 19 (číslo měřidla napíšeme do následujících příkazů na pozici X).

 • čtení podle primární adresy: id X Y (například id 0 1)
 • čtení podle sekundární adresy: sid X YYYYYYYY (například sid 0 12345678)

Pro nastavení vyčítání měřidel s adresami 100, 150 a 200 tedy odešleme následující příkazy: id 0 100, id 1 150, id 2 200.

Dále nastavíme:

 • proto all 1 - nastavení protokolu MBus pro všechna měřidla. Mělo by již být nastaveno
 • ispeed all 2400 - nastavení správné komunikační rychlosti. Mělo by již být nastaveno
 • periode all 15 - nastavení periody vyčítání na 15 minut
 • power 5 - nastavení síly signálu - 1 je nejslabší, 5 nejsilnější
 • ekey . - vypnutí šifrování
 • mode 1
 • chan 3 - nastavení kanálu bezdrátové komunikace
 • write - zapsání konfigurace do trvalé paměti - to je nutné provést vždy po změně nastavení!