M-Count 2C od výrobce Cynox je dvouvstupový převodník pulsů typu S0 (typicky výstup elektroměrů a galvanických oddělovačů) na MBus.

Uvedení do provozu

 1. Sejměte čelní popsaný kryt modulu
 2. Odstraňte izolační folii na baterii
 3. Nastavte jumper napájení do polohy EXT - spojuje piny uprostřed a blíže k baterii
 4. Připojte modul podle následujícího schématu

  a. Sběrnici MBus na svorky označené M-BUS
  b. Napájení 24V na svorky V+I (+) a GND (-)
  c. Pulsní výstupy měřidel na S01 / S02 (+) a S0- (-)

Nastavení stavu měřidel

 1. Připojit M-Bus převodník do volného USB portu počítače

 2. Pomocí „Správce zařízení“ nastavit příslušný port PC (notebooku), tj. v našem případě COM6 (viz násedující obrázek). Na který COM port se MikroMaster připojil si můžete zkontrolovat přes Správce zařízení/Device manager ve vašich Windows.

 3. Nainstalujte software MBus Configurator

 4. Spusťte MBus Configurator

 5. Nastavte příslušný COM port (A)

 6. Pokud máme připojeno pouze jeden modul, spojíme se s ním pommocí tlačítka Broadcast (B)

 7. Na záložce Basiskonfiguration nastavíme primární adresu v rozmezí 1 - 250. Ta by měla být v celé síti unikátní. Zapíšeme tlačítkem Primäradresse ändem. ©

 8. Na záložce Daten und Zeiten (D) sesysnchronizujeme aktuální čas z časem počítače pomocí tlačítka Mit PC Zeit Synchronisieren.

 9. Na záložce Werte (E) nastavíme aktuální stavy odečítaných měřidel aktueller wert 1 a aktueller wert 2. To provedeme klepnutím na hodnotu ve sloupci Wert . Ve sloupci Einheit vybereme odpovídající jednotku

 10. Pokud měřidlo posílá pulzy v nějakém zvláštním poměru, například 2000 imp/kWh = 2 imp/Wh, je potřeba na kartě Kanalkonfiguration nastavit děličku (impulsteiler).
  Pro vstup č. 1 nastavíme v pravním řádku (Eingang 1 / Aktueller Wert 1) hodnotu děličky 2. Tím pádem za 2 impulsy započítá pouze 1 Wh.
  Pro poměr 800 imp/kWh nastavíme jednotku 10 Wh a děličku 8. Potom každých 8 impulsů připočteme 10 Wh, tedy každých 800 impulsů 1 kWh.

 11. Pro zapsání hodnot je nutné vždy stisknout tlačítko v pravém dolním rohu okna «Daten schreiben«. Stiskem tlašítka Daten auslesen/aktualisieren si zapsané hodnoty ověříme.