Převodník MB-10 od Viltrus funguje jako koncentrátor na sběrnici MBus a data z něj jsou k dispozici po sběrnnici RS-485 přes protokol Modbus RTU.

Zapojení

Podle popisu přivedeme na jednotlivé svorky sběrnici MBus, RS-485 do koncentrátoru (pozor, záleží na polaritě vodičů) a stejnosměrné napájení 12-36 V.

Nastavení

Ve chvíli, kdy máme všechna měřidla na sběrnici MBus nastavena a připojena do převodníku, připojíme se k převodníku přes USB kabel ( s koncovkou Mini ) a spustíme konfigurační program MB_250.

Pokud se převodník nespároval s počítačem sám, je potřeba vybrat správný COM port (1) a nahrát konfiguraci tlačítkem Get all configuration.

Na záložce Communication zkontrolujeme nastavení komunikace na lince RS-485. To musí být pro všechna zařízení na sběrnici stejné.

Na záložce MBus devices probíhá samotná konfigurace vyčítaných měřidel. Klikneme na tlačítko Search devices (3), čímž spustíme vyhledávání měřidel. To může trvat i kolem minuty, pokud je měřidel více.

Po vyhledání měřidel se zobrazí tabulka s výsledkem. Kliknutím na Merge all (4) se nově nalezená měřidla zařadí do seznamu. Tlačítkem Finish and send změny uložíme. Pokud nejsou tlačíka vidět, jsou schovaná za okrajem obrazovky. Táhnutím pravého dolního rohu myší lze okno zvětšit.

V seznamu měřidel klikneme na obdélníček na konci řádku a vybereme volbu Read available parameters (6).

Zobrazí se seznam všech informací, které měřidlo posílá. Nás nezajímají úplně všechny, proto čísla, do kterých registrů se má hodnota ukládat, vepíšeme pouze k některým veličinám do sloupce Float index (desetinná čísla), případně Long index (celá čísla).
U vodoměrů a plynoměrů nás zajímá stav - objem, zapíšeme tedy číslo 1 do řádku Volume(m3), sloupce Float index.
V případě elektroměru nebo kalorimetru by nás pak zajímala hodnota v řádku Energy.

Pokud je veličina uvedená vícekrát, zajímá nás standardně ta, která je v seznamu nejvýše (na obrázku výše je Volume na řádku 6, 14 a 16, vybereme tedy hodnotu na řádku 6).
Pokud nás zajímá více veličin, číslujeme je postupně 1, 2, 3 atd.

Po vyplnění všech čísel registrů kliknem na tlačítko Save as (8), uložíme si pod názvem typu měřidla (například Sensus HRI).

Nyní měřidlu přiřadíme nově vytvořený typ kliknutím do sloupce Type (10) a vybráním správného typu. Tento a předchozí krok zopakujeme pro všechny typy měřidel. Pokud je více měřidel stejného typu, přiřadíme jim stejný typ, není nutné vytvářet nový.

Nastavíme periodu vyčítání měřidel (11), abychom měřidla nevyčítali zbytečně často, ale aby poskytovala aktuální data. Vhodné hodnoty jsou 10 - 15 minut. V případě elektroměrů je možné zvolit nižší hodnotu.

Pro následné správné nastavení centrální jednotky je potřeba ještě opsat, pořadí měřidla v paměti převodníku (Data position), která by opět měla jít popořadě. Měřidla seřadíme pomocí tlačítka In succession (9)

Když je vše nastaveno, uložíme nastavení tlačítkem Set (12).

Na záložce Current values si zkontrolujeme ukládané hodnoty. V případě, že souhlasí se skutečným stavem, máme hotovo.