• Před spuštěním je potřeba našroubovat anténu na konektor na drátovém vývodu modulu. Vysílání bez antény by mohlo trvale poškodit vysílač! (1)
 • Jumperem napájení spojíme piny označené ON (2)
 • Výrobcem dodaný USB kabel připojíme do volného USB portu počítače a zjistíme označení příslušného COM portu.
  • Kliknout na Start, do pole Prohledat programy a soubory napsat Správce zařízení a otevřít.
  • Rozbalit záložku Porty (COM a LPT), kde nalezneme přiřazené číslo COM portu, např. COM7.
 • Druhý konektor kabelu připojíme k pinům CONF. Používány jsou 4 piny dále od napájecího jumperu. (3)

Konfigurace modulu pomocí programu PUTTY

Konfiguraci provádíme pomocí jakéhokoliv program pro komunikaci po sériové lince, doporučujeme program PUTTY, který je volně ke stažení na internetu.

 • Spustíme PUTTY
 • Na záložce Session nastavíme:
  • Connection type na Serial
  • Serial line na název a číslo našeho COM portu (např. COM7)
  • Speed na hodnotu 115200
 • Na záložce Connection > Serial nastavíme:
  • Data bits na 8
  • Stop bits na 1
  • Parity na None
  • Flow control na None
 • Klikneme na tlačítko Open, otevře se černé terminálové okno. Po stisknutí klávesy enter se zobrazí DI4_@>, zařízení je tedy připraveno na komunikaci.

Seznam příkazů pro konfiguraci modulu

Toto je seznam všech možných příkazů. Jednotlivé příkazy se odešlou do zařízení stisknutím klávesy enter

 • help zobrazí všechny dostupné příkazy
 • set t X nastaví periodu vysílání na X minut. Například set t 15 nastaví vysílání každých 15 minut.
 • set c X Y Z nastaví hodnotu vstupu IN X (1-6), čítače Y (1-2) na hodnotu Z (0-4294967295). Například set c 1 1 12345 nastaví první čítač prvního vstupu na hodnotu 12345. Podrobněji je popsáno níže.
 • set ru GH EF CD AB nastaví ID modulu v radiové síti. Pozor, jednotlivé dvojice číslic jsou řazeny obráceně. Tedy příkazem set ru 45 23 01 00 nastavíme ID modulu na 12345. ID musí být v rámci sítě (města, areálu) unikátní
 • wri uloží provedené změny do trvalé paměti modulu. Toto je nutné provést vždy při změně nastavení!
 • reset provede restartování zařízení. Tento příkaz provedeme například pokud při prvním spuštění modul špatně reaguje na napsané znaky (zpoždění, vynechávání , či opakování znaků)

Nastavení modulu

Po nainstalování na místo je potřeba nakonfigurovat následující:

 • show radio - zobrazí ID modulu. Pokud není toto číslo v lokalitě unikátní, je nutné ho přenastavit pomocí příkazu set ru GH EF CD AB. Pozor, jednotlivé dvojice číslic jsou řazeny obráceně. Tedy příkazem set ru 45 23 01 00 nastavíme ID modulu na 12345. ID si poznamenáme, je potřeba k aktivaci příjmu z tohoto modulu.
 • nastavíme stavy čítačů podle skutečného stavu měřidel
  • Př.: na vodoměru je stav 123,456 m3, 1 impuls = 1 l. Je připojen na první vstup. Čítač nastavíme příkazem set c 1 1 123456.
  • Př.: elektroměr má stav 1234,5 kWh, 800 pulsů = 1 kWh. Připojen je na vstup 2.: Modul nemá standardně implementovány jednotky, ani děličku impulsů. Čítač se tedy nastaví tak, aby každý impuls zvýšil hodnotu o 1. Stav odpovídá 1234,5*800 pulsů = 987600. Čítač nastavíme příkazem set c 2 1 987600.
  • Stavy a převodové poměry je potřeba zaznamenat (nebo vyfotit) pro pozdější možnost ověření správnosti nastavení
 • show time - zobrazí periodu vysílání. Pokud je třeba nastavit jinou periodu X minut, provede se to pomocí příkazu set t X.
 • Všechna nastavení je nutné zapsat do trvalé paměti zařízení příkazem wri

Kontrola nastavení

 • show di4 zobrazí základní nastavení modulu DI4 - zkontrolujete hodnoty čítačů
 • show radio zobrazí nastavení vysílání - zkontrolujte, zda je nastaveno Channel 3, Data Rate 1 a správné ID