Návod k analyzátoru elektrické sítě DENT ElitePro XC

  • Nainstalujte program ELOG z přiloženého CD, nebo odkazu
  • Připojte analyzátor pomocí USB kabelu do počítače
  • Spusťte ELOG

Program by se měl s analyzátorem sám spojit. Případně můžete spojení vynutit v horním menu Logger > Communication > Connect via USB or Bluetooth

V části Quick Setups zaškrtneme políčko Enable THD a z nabízených schémat zapojení vybereme požadované (jednofázové / trojůhelník / hvězda). Dále je nutné nastavit frekvenci sítě, to provedeme v části Line Frequency, podstatné je nastavit frekvenci na 50Hz, jinak to může působit problémy.

Dále zvolíme View All

A vybereme typ použitých měřících cívek. Pro větší průřezy vodičů jsou to Rogowského cívky (první položka), pro malé průřezy pak měřící transformátory. U měřících transformátorů je třeba vždy zkontrolovat, aby seděl jmenovitý proud.

Tlačítkem View Typical Setup vedle schemat vám analyzátor ukáže správné zapojení. Pozor, napěťové sondy jsou číslovány zprava, ale proudové zleva!

Vybereme periodu ukládání dat v části Data interval. Za tuto periodu jsou ukládány maxima, minima a průměry měřených veličin. V části Recorded values vybereme sledované hodnoty v závislosti na důvodu měření. Average zaznamená průměrnou hodnotu veličiny v daném intervalu, Maximum a Minimum pak zaznamenají nejvyšší / nejnižší hodnotu veličiny a v jakém přesném čase v rámci periody ho dosáhl.

Nahoře v části Memory capacity je vidět, za jak dlouho bude zaplněna paměť zařízení v dané konfiguraci. Pokud nestačí, je potřeba odebrat některé ze sledovaných hodnot nebo zvýšit periodu ukládání.

V části Data logging je možné nastavit začátek a konec záznamu. Začátek lze nastavit na ihned po zapsání konfigurace nebo v určený čas. Konec má pak volby nikdy (po zaplnění paměti se začnou přemazávat nejstarší záznamy), při zaplnění paměti, nebo v určený čas. Když je vše nastaveno, posledním krokem je stisknutí SEND SETUP TABLE to Logger, což zapíše konfiguraci do analyzátoru a zahájí záznam.

Pokud byla v analyzátoru nějaká data, systém se zeptá, zda chcete data ze zařízení stáhnout, nebo zda se mají být smazána.