Zapojení koncentrátoru

Zapojení MBus masteru Elvaco CMe3100 je následující:

 • Připojte napájení na svorky L a N - standardně přes jistič 10A - charakteristiky typu C.

 • Připojte sběrnici MBus na svorky označené M-Bus master.

 • Nakonec připojte síťový kabel s koncovkami RJ45 generace Cat5e nebo novější do portu označeného jako Ethernet - v případě správného připojení k síti se rozsvítí žlutá LED dioda s označením LAN a po přidělení IP adresy koncentrátoru CMe3100 se rozbliká červená dioda s označením ERR v poměru 50/50.

Instalace a uvedení do provozu

Koncentrátor CMe3100 se nastavuje přes webové rozhraní. Postup je následující:

 • Propojte koncentrátor s Vaším PC pomocí USB kabelu s koncovkou typu B - tu připojte do portu označeného jako USB slave - druhou koncovku do volného portu v počítači.

 • Počkejte, než se na Vašem PC nainstalují potřebné ovladače. Tato operace trvá přibližně jednu minutu.

 • Složku s instalačním souborem SETUP.exe naleznete v Počítač -> Vyměnitelný disk (v našem případě E:). Spusťte tento soubor a projděte instalací.

 • Po dokončení instalace se Vám automaticky otevře v prohlížeči webové rozhraní elvaco. Pokud se nic neděje, otevřete webové rozhraní ručně přes nově vytvořeného zástupce na ploše Configure CMe3100.

 • Přihlašte se pomocí výchozích přihlašovacích údajů:

Uživatelské jméno Heslo
admin admin
 • Hned po přihlášení budete vyzváni ke změně hesla. Ke koncentrátoru se poté vždy přihlašujete pod tímto novým heslem a stejným uživatelským jménem: admin

Navigace ve webovém prostředí Elvaco

První, co uvidíte, když se přihlásíte, je instalační panel - Installation panel - z této stránky můžete jednoduše nastavit veškeré základní nastavení.

Jedna z kolonek se jmenuje Basic setup. Zde vidíte současný stav koncentrátoru. Jednotlivé položky znamenají následující:

 • Network settings ukazuje, jestli je správně nastavené připojení k internetu.

 • Internet access: hlásí, zda-li je připojení k internetu k dispozici.

 • Date & Time ukazuje, jestli je nastaven správně čas.

 • Meters hlásí příslušné chyby v konfiguraci měřidel.

hlavní panel

Nastavení času

 • Nejdříve je potřeba nastavit čas na koncentrátoru. V kolonce Basic setup klikněte na Date & Time.

 • Sekce date and time ukazuje automaticky vygenerovaný čas. Zkontrolujte, že sedí dnešní datum.

 • Sekci Synchronization settings nastavte podle následujícího vzoru:

čas

 • Uložte nastavení kliknutím na Save.

Nastavení protokolu zpráv

 • V hlavní liště nahoře vyberte záložku Configuration -> Push reports.

 • V sekci Scheduled reports povolte Report 1 a klikněte na něj.

 • Vyplňte jej podle vzoru:

nastavení protokolu zpráv

 • Na konci si zvolte vlastní uživatelské jméno a heslo, pod kterými se ke koncetrátoru připojíte v Enectivě.

 • Uložte kliknutím na Save.

Konfigurace měřidel

 • V hlavní liště nahoře vyberte záložku Meters

  Vyhledávání měřidel

Existují více způsobů, jak můžete nastavit připojená měřidla na sběrnici M-Bus. Nejpohodlnější přidání měřidel je pomocí automatického vyhledávání. Klikněte na Search for meters v záložce Meter list. Nyní si můžete vybrat ze tří možností:

 • Nejjednodušší způsob jak přidat ke koncentrátoru měřidla je přes hledání sekundárních adres (tedy sériových čísel). Klikněte na Start Secondary Search. Tato operace může trvat až 20 minut, nicméně je nejjednodušší.

 • Pokud chcete připojit měřidla bezdrátově, potřebujete k tomu CMeX50 - M-Bus přijímač. a jednotlivá měřidla s bezdrátovými přijímači wM-Bus. Potom měřdla přidáte jednoduše přes Start Wireless Search.

 • Poslední způsob, jak vyhledat všechna měřidla, je pomocí primární adresy. Tato adresa se musí ručně přiřadit každému měřidlu a jedná se o číslo v rozmezí 0 - 255.

Nastavení koncentrátoru v Enectivě

Aby docházelo k automatickému importu dat do Enectivy, musíte vytvořit automatickou konfiguraci v Enectivě. K tomu slouží prostředí pro správu zákazníku, tzv. Meta.

 • Přejděte na www.meta.enectiva.cz

 • Přihlašte se a pod svým partnerským jménem naleznete jméno svého zákazníka.

 • V pravé části stejného řádku klikněte na třetí ikonu zleva - Nastavení importů zákazníka.

Nastavení importů zákazníku v Meta Enectiva

Kliknutím na tuto ikonu se dostanete do sekce nastavení importů. Zde je potřeba nastavit tyto 3 položky:

Nastavení importů zákazníka

 • Klikněte na první ikonu zleva dole - Vytvořit nastavení importů.

 • Jako typ zvolte Elvaco HTTP.

 • Pojmenujte si import, jak chcete.

 • Do Parametrů napište uživatelské jméno a heslo ve tvaru: \«username password\» - bez uvozovek, oddělené mezerou tak, jak jste ho vyplnili v nastavení protokolu zpráv v rozhraní Elvaco. Tyto přihlašovací údaje musí být stejné!

 • Frekvenci ponechte nastavenou na výchozí hodnotu - každých 20 minut.

Pokud byste přidávali další koncentrátor od stejné značky, můžete využít již vytvořené nastavení importů, nemusíte vytvářet nové.

Koncentrátory

 • V sekci Nastavení importů zákazníka klikněte druhou ikonu zleva dole - Koncentrátory.

 • Nyní klikněte na první ikonu zleva dole - Vytvořit konecntrátor.

 • Jako typ zvolte Elvaco.

 • Pojmenujte si svůj koncentrátor.

 • Opište sériové číslo z koncentrátoru - naleznete ho vedle čárového kódu (viz. obrázek).

umístění sériového čísla

 • Jako typ připojení zvolte - LAN.

 • Můžete si připsat vlastní poznámky, nakonec klikněte na Save.

Konfigurace importů měřidel

Nyní již můžete přiřadit jednotlivým měřidlům, které máte vytvořená v Enectivě, import odečtů.

 • V Enectivě na kartě Měřidla klikněte na měřidlo, kterému chcete přidat import. Dole zvolte jako Zdroj dat importu váš import, do kolonky Import ID měřidla napište sériové číslo měřidla, které najdete na měřidle nebo v Elvacu, kde se Vám zobrazuje na kartě Meters -> Secondary adress. Četnost importu ponechte na 10 minutách.

sekundární adresa

Nyní musíte zpátky v Metě nastavit každému měřidlu správný parametr.

 • Ze sekce Nastavení importů zákazníka klikněte první ikonu uprostřed zleva - Konfigurace importů měřidel. Zde vidíte všechny měřidla, která mají zaškrtnutou import konfiguraci v Enectivě.

konfigurace importů měřidel

 • Klikněte na Upravit.

umístění tlačítka upravit

 • Přidejte svůj koncentrátor - podle jména, které jste vyplnili u nastavení koncentrátoru.

 • Do Parametrů musíte vypsat index, pod kterým posílá měřidlo koncetrátoru v datagramu požadovanou hodnotu (objem u vodoměrů a plynoměrů, energie u elektroměrů a kalorimetrů). Tento parametr naleznete v rozhraní Elvaco, když kliknete na dané měřidlo. Dole naleznete tabulku se všemi indexy a jejich specifikacemi, jak je uvádí výrobce měřidla. U našeho výrobce se objem nachází na 4. pozici. Do parametrů tedy v našem případě napíšeme: \»+01:00 4\» - +01:00 tam pište vždy - můžete si všimnou, že je to časová hodnota. Slouží k nastavení časového pásma se kterým koncentrátor pracuje. V továrním nastavení od výrobce má nastaveno GMT+0, my potřebujeme GMT+1, právě proto přidáváme hodinu navíc. Druhá hodnota parametru udává pozici, na kterých se nachází naměřené hodnoty, jak jsme si již řekli.

pozice indexu

 • Uložte kliknutím na Save.

Nyní byste měli v Enectivě vidět příchozí odečty. Perioda příchozích zpráv do Enectivy je nastavená na 20 minut, tak pokud ještě nic nevidíte, počkejte na další zprávu.